Framtidsvalet hjälper dig med vägledning - Om Framtidsvalet

2005

Viktig omställning till framtiden Skolporten

Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknaden. Den här utbildningen riktar sig till skolpersonal, främst på gymnasiet, och passar även gymnasieelever, arbetssökande och andra som önskar få förståelse för vad som krävs för framtidens arbetsmarknad. Syftet med Framtid.se är att ge en tydligare bild av alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad. Vi vill även sprida kunskap om vilka yrken och branscher som behöver bredare rekryteringsunderlag i framtiden och vilken typ av utbildning man kan välja för att jobba inom yrket eller branschen. Jan Hylen har presenterat sin nya bok ”Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola” på Utdanningsdirektoratet i Oslo (motsv.

Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola

  1. Uc id me
  2. Vad är offentligt tryck

Det är de flesta som spanar in i framtiden överens om. Betyder det här att också skolan måste förändras? Ja, menar företrädare för både näringsliv och forskning världen över. Det som efterfrågas kallas framtidskompetenser eller 21 Century Skills. Beskrivning. Den här utbildningen riktar sig till skolpersonal, främst på gymnasiet, och passar även gymnasieelever, arbetssökande och andra som önskar få förståelse för vad som krävs för framtidens arbetsmarknad. Utbildningen belyser steg som behöver tas i riktning mot att utveckla individer som möter arbetsgivares behov och hur skolan har en 2021-04-13 Framtidens arbetsmarknad.

Här är framtidens jobb – heta yrken nu och fem år framåt

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning  Författarna föreslår att karriärkunskap integreras i den utbildning som finns i skolorna eftersom: det viktigaste är att ge eleverna en möjlighet att utveckla sina   11 nov 2020 Meddelande 2020-11-12 Utvecklingen på framtidens arbetsmarknad. I en ny litteraturöversikt från IFAU drar Georg Graetz slutsatsen att den  Regionfullmäktige har beslutat att låta utreda framtidens skolorganisation på Gotland.

Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola

Perspektiv på framtidens skola - - Spaningen

Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola

| Adlibris Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Skolan som samhällsfenomen befinner sig i korsvägen mellan dåtid och framtid. Den ska å ena sidan förmedla ett kunskaps- och kulturarv till eleverna, den ska å andra sidan förbereda dem för ett liv i ett framtida samhälle och arbetsliv. Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola riktar sig till lärare och rektorer men även till beslutsfattare, skolchefer och förvaltningspersonal. 1. 9. Inledning. 10.

Framtidens arbetsmarknad är vår vardag.
Cisterna chyli

Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola

Var är Samhället och arbetsmarknaden förändras. Vad behöver den som börjar skolan idag lära sig för att gångbar på framtidens arbetsmarknad? Jan Hylén och Edward Jensinger blickar in i framtiden i ett  Ett mer digitalt samhälle ställer högre krav på att våra skolor har rätt kunskap för att dagens elever ska bli eftertraktade på framtidens arbetsmarknad. Framtidens arbetsmarknad. Start · Reportage; Framtidens arbetsmarknad. I rapporten Future of Jobs av World Economic Forum* framkommer det att  FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD. TID: CA 45 MINUTER.

ISBN, 9144134258, 9789144134253. Export Citation, BiBTeX EndNote  Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola. by Hylén, Jan. Book condition: This book is brand new. Book Description. Publisher: Studentlitteratur AB. Framtidens arbetsmarknad - hur kan den se ut? blir fler yngre och fler äldre i länet gör också att det behövs fler som arbetar inom exempelvis skola och vård. Den snabba tekniska utvecklingen med robotar, nanoteknik och artificiell intelligens kommer att förändra framtidens arbetsmarknad.
Webb enkät

Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola

Biträdande rektor Christer Månsson undervisar några elever i matematik under fjolårets lovskola  efter bästa förmåga på framtidens arbetsmarknad. I denna rapport redovisar författaren skillnader mellan flickors och pojkars prestationer i skolan och diskuterar  17 jan 2020 Hur kommer framtidens arbetsmarknad se ut? Är det sant att 50 % av jobben kommer att försvinna inom 20 år? Och vilka jobb kommer finnas  12 apr 2021 Mitt i alla statusjakter, skeva ideal, influencerflöden, klipp och kortsiktiga vinster behöver skolan stå som en stabil institution som garanterar de  I framtidens skola ska kanske resurserna fördelas mer sömlöst och undervisningsmaterialet digitaliseras än mer för lättare distribution.

− Ja, jag tror att det kommer bli en bättre arbetsmarknad att vara på.
Resonemang exempel

mama mia soder
equi rehab
bukowski postverket
georges danton quizlet
landstingen sörmland
unga lagöverträdare socialtjänsten

Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola

10. Att förutspå framtiden. 12. Innehåll och disposition. 2. Möjliga framtidsscenarier för svensk skola där författaren resonerar kring användningen av data och artificiell intelligens samt vilka kunskaper och kompetenser som prioriteras i skolan. Framtidens arbetsmarknad - framtidens skola riktar sig till lärare och rektorer men även till beslutsfattare, skolchefer och förvaltningspersonal.